042 - 21 80 89 | info@advheijne.se

Advokatfirman Heijne

Verksamhetsområden

Vi på advokatbyrån tillhandahåller särskild kompetens inom flertalet rättsområden, bland annat familjerätt, brottmål, socialrätt och förvaltningsrätt.

Familjerätt

Advokatfirman Heijne har omfattande och gedigen erfarenhet av att biträda klienter vid familjerättsliga problem, såväl innan som efter tvist har uppstått. Vi kan hjälpa dig inom följande områden som rör familjen:

Kontakta oss

Brottmål

Advokatfirman Heijne arbetar kompetent och erfaret för att företräda sina klienter vid brottmål.

Kontakta oss

Förvaltningsrätt

Kontakta oss