Kontakta oss på: 042-21 80 89 | E-mail: info@advheijne.se

Advokatfirman Heijne

Verksamhetsområden

Vi har omfattande erfarenhet av och mycket god kompetens inom följande områden.

Familjerätt

Vi medverkar vid tvister om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag. Vi upprättar testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och bodelningsavtal samt underhållsbidrag.

Målsägandebiträdesuppdrag

Vi medverkar vid polisförhör och vid domstolsförhandling.

Brottmål

Försvararuppdrag, målsägandebiträdesuppdrag och särskild företrädare för barn.
Vi medverkar vid polisförhör och domstolsförhandling.

Mål vid förvaltningsrätt såsom LVU-, LVM- och LPT-mål

Vi medverkar vid domstolsförhandling.

Migrationsärenden

Vi medverkar vid utredningar och domstolsförhandling.

Allmänna tvistemål

Rättshjälp-rättsskydd

I många fall behöver den som anlitar advokat inte betala hela kostnaden själv.

Rättsskydd

I många ärenden kan man utnyttja rättsskyddet i hemförsäkringen eller i företagets försäkring. Det innebär att den som anlitar advokat betalar en viss procentsats av den totala kostnaden och försäkringsbolaget betalar resten. Rättsskydd omfattar ersättning både för egna och motpartens rättegångskostnader. Vi hjälper till i kontakterna med försäkringsbolag och ansöker om rättsskydd.

Rättshjälp

Om rättsskyddet inte kan användas kan man ansöka om rättshjälp. Det är en statlig förmån som innebär att den enskilde betalar en viss del av advokatkostnaden och staten svarar för resterande del.
Rättshjälpen är inkomstbaserad. Det innebär att det är sökandens inkomst som avgör hur stor andel av advokatkostnaden som han eller hon måste svara för. På advokatbyrån hjälper vi till att upprätta ansökan om rättshjälp.