Kontakta oss på: 042-21 80 89 | E-mail: info@advheijne.se

Advokatfirman Heijne

Verksamhetsområden

Vi har omfattande erfarenhet av och mycket god kompetens inom följande områden.

Familjerätt

Vi medverkar vid tvister om vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag.

Vårdnad, boende och umgänge med mera

Vid en separation kan tvist om barn uppstå. En vårdnadstvist kan exempelvis handla om att en av föräldrarna vill att vårdnaden ska tillkomma denne ensamt eller att barnet ska bo hos denna föräldern. Det kan även handla om att en förälder som inte har barnet stadigvarande bosatt hos sig vill ha umgänget med barnet.

Tvist kan även uppstå i frågor vad gäller underhållsbidrag till barn. Det kan till exempel handla om att föräldrarna är oense om hur stort underhållsbidrag som ska betalas till barnet.

Advokatfirman Heijne har lång erfarenhet av olika typer av vårdnadsmål. Av erfarenhet vet vi att vårdnadstvister kan både vara påfrestande och pågå under en längre tid. Därför är det viktigt att du som klient känner förtroende för den personen som företräder dig. Vi på byrån har lång erfarenhet av hedersrelaterat våld samt våldsutsatta kvinnor,

Målsägandebiträdesuppdrag

Den som blivit utsatt för brott, det vill säga målsäganden, har i flera fall rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde förordnas av tingsrätten men målsäganden är fri att välja den advokat/jurist han/hon själv vill. Så som målsägandebiträde agerar man som personligt- och juridiskt stöd för målsäganden både före och under rättegången, detta för att göra processen så lindrig som möjligt för målsäganden. Såsom målsägandebiträde är man med under både polisförhör och domstolsförhandling.

I många fall kan man som målsäganden ha rätt till skadestånd ifrån den person som begått den brottsliga gärningen. Målsägandebiträdet hjälper målsäganden att föra talan om skadestånd.

Advokatfirman Heijne företräder brottsoffer (målsäganden) som utsatts för olika typer av brott.

Brottmål

Den som är misstänkt för brott har i normala fallet rätt till en offentlig försvarare. Den misstänkte har rätt att själv välja vilken advokat han/hon vill ha som offentliga försvarare. Den offentliga försvararen medverkar under hela rättsprocessen; under polisförhör, häktningsförhandling och vid huvudförhandlingen.

Mål vid förvaltningsrätt såsom LVU-, LVM- och LPT-mål

Advokatfirman Heijne har mångårig erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden så som psykiatrisk tvångsvård enligt lag om psykiatrisk tvångsvård, vård av unga enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och vård av missbrukare enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall.